Zastupitelstvo
Zastupitelstvo obce 2014- 2018
Ing. Jan Lédl
starosta
Kateřina Machová
místostarostka
Ing. Zdeněk Šverma
zastupitel, předseda finančního výboru
Petr Mach
zastupitel, předseda kontrolního výboru
Věra Pazdernatá
zastupitel, předseda kulturní komise
Miloslav Jirásek
zastupitel, předseda stavební komise
Martin Novák
zastupitel, předseda sportovní komise