Zastupitelstvo
Zastupitelstvo obce 2018 - 2022
Ing. Jan Lédl
starosta
Kateřina Machová
místostarostka
Ing. Zdeněk Šverma
zastupitel, předseda finančního výboru
Petr Mach
zastupitel, předseda kontrolního výboru
Věra Pazdernatá
zastupitel
Miloslav Jirásek
zastupitel
Tomáš Opat
zastupitel