Svazek pro dopravní obslužnost

Všechny dokumenty, které mají být dle zákona zveřejněny jsou k nahlédnutí na:

http://www.rakovnicko.info/svazek-obci-pro-zajisteni-dop-obsluznosti/uredni-deska/