Archiv
Závěrečný účet obce za rok 2008 verze z 25.3.2009
Rozpočtový výhled na roku 2008-2009 verze z 28.11.2007
Rozpočet 2009 verze z 29.12.2008
Rozpočtové příjmy v roce 2009 verze z 29.12.2008
Rozpočtové výdaje v roce 2009 verze z 29.12.2008
Financování schodku rozpočtu roku 2009 verze z 29.12.2008
Závěrečný účet obce za rok 2009 verze z 17.3.2010
Zpráva o kontrole hospodaření roku 2009 verze z 19.3.2010
Rozpočtový výhled na roky 2010-2011 verze z 17.12.2009
Rozpočet 2010 verze z 17.12.2009
Rozpočet 2011 vyvěšeno dne 10.12.2010
Závěrečný účet obce za rok 2010 vyvěšeno dne 20.4.2011
Rozvaha za rok 2010 vyvěšeno dne 20.4.2011
Plnění rozpočtu za rok 2010 vyvěšeno dne 20.4.2011
Závěrečný účet obce za rok 2011 vyvěšeno dne 23.5.2012
Rozvaha za rok 2011 vyvěšeno dne 23.5.2012
Výkaz zisku a ztrát pro rok 2011 vyvěšeno dne 23.5.2012
Plnění rozpočtu za rok 2011 vyvěšeno dne 23.5.2012
Příloha 2011 vyvěšeno dne 23.5.2012
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2011
 
Závěrečný účet obce za rok 2012 vyvěšeno dne 12.6.2013
Rozvaha za rok 2012 vyvěšeno dne 12.6.2013
Výkaz zisku a ztrát pro rok 2012 vyvěšeno dne 12.6.2013
Plnění rozpočtu za rok 2012 vyvěšeno dne 12.6.2013
Příloha 2012 vyvěšeno dne 12.6.2013
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2012 vyvěšeno dne 12.6.2013
Návrh rozpočtu rok 2014 vyvěšeno dne 24.12.2013
Návrh rozpočtu rok 2014 – rozpis vyvěšeno dne 24.12.2013
Závěrečný účet obce za rok 2013 vyvěšeno dne 2.6.2014
Rozvaha za rok 2013 vyvěšeno dne 2.6.2014
Výkaz zisku a ztrát pro rok 2013 vyvěšeno dne 2.6.2014
Příjmy a výdaje 2013 vyvěšeno dne 2.6.2014
Příloha 2013 vyvěšeno dne 2.6.2014
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2013 vyvěšeno dne 2.6.2014
Návrh rozpočtu rok 2015 vyvěšeno dne 7.12.2014