Obecní vyhlášky
Vyhláška o poplatku za komunální odpad

vyvěšeno dne 12.5.

2018

Vyhláška Systém shromažďování a třídění odpadu

vyvěšeno dne 12.5.

2018

Vyhláška Pravidla pro volný pohyb psů na veřejném prostranství vyvěšeno dne 24. 11. 2012