Obecní vyhlášky
Vyhláška o poplatku za komunální odpad

vyvěšeno dne 26.8.

2017

Vyhláška Systém shromažďování a třídění odpadu

vyvěšeno dne 26.8.

2017

Vyhláška Pravidla pro volný pohyb psů na veřejném prostranství vyvěšeno dne 24. 11. 2012