Mikroregion Balkán

Všechny dokumenty, které mají být dle zákona zveřejněny jsou k nahlédnutí na:

http://www.slabce.cz/sdruzeni-obci-mikroregionu-balkan/uredni-deska/